Новинация
София, 1504
ул. “Оборище” 12
support@novinacia.com

Главен Редактор
Меглена Стаменова
meglena@novinacia.com